Naar hoofdinhoud

Stichting Vrienden van De Meent en D'n Aok

Stichting Vrienden van De Meent en D’n Aok
Stichting Vrienden van De Meent en D’n Aok ondersteunt met financiële middelen en kan daardoor allerlei extra voorzieningen en activiteiten voor de cliënten realiseren. Uw (eenmalige) gift is welkom en kunt u overmaken op bankrekeningnummer: NL90 RABO 0309361990 t.n.v. Stichting Vrienden van De Meent.

De Stichting Vrienden van De Meent is opgericht in 1989 en op dit moment statutair gevestigd te Veenendaal. Het werk van de stichting begint daar waar de financiering van de overheid ophoudt.

Doelstelling
De Stichting Vrienden van De Meent heeft ten doel:
1.Het beschikbaar stellen van geldmiddelen ten behoeve van projecten en activiteiten die onder de verantwoordelijkheid van de directie van het verpleeghuis De Meent worden georganiseerd en ten goede komen aan het welzijn van in het verpleegtehuis opgenomen bewoners, voor zover de kosten daarvan niet uit het reguliere budget, vaste subsidies of anderszins kunnen worden bekostigd.
2.Het verrichten van alle verdere handelingen die met het onder 1. in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur
De samenstelling van het bestuur is per 31 december 2015 als volgt:
P.M. Vinke, Veenendaal  (voorzitter)
J. Floor, Ede (secretaris)
P.M. Diemer, Veenendaal (penningmeester)
H. van der Gaag-Siertsema, Veenendaal (lid)
Ruud Munnix (lid)       

De leden van het bestuur hadden in 2015 geen betaalde nevenfuncties. Zij ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Gelet op de doelstelling van de Stichting Vrienden van De Meent vindt regelmatig overleg plaats met de Wijk/Locatiemanager van De Meent. Namens de cliëntenraad zit er ook een vertegenwoordiger in het bestuur.

Recent gerealiseerde projecten
In 2013 hebben wij met uw bijdrage weer aan een aantal wensen van de bewoners van De Meent kunnen voldoen. Te noemen zijn: de uitbreiding van het hekwerk rond het dierenkampje, een passe-partout Ouwehands Dierenpark voor 4 bewoners en 4 begeleiders, een fototoestel voor in de (rolstoel)bus en een high tea voor de afdeling somatiek.

In 2014 hebben wij weer veel kunnen doen voor de bewoners van De Meent met uw bijdrage. Zoals: Passe-partout Ouwehands Dierenpark Rhenen, hekwerk tuin Korenbloem en Eekhoorn, Bubble-unit individuele activiteitenbegeleiding, bijdrage inrichting hal D'n Aok, uitje Dolfinarium Korenbloem en poffertjes eten met alle bewoners voor ons 25-jarig jubileum.

In 2015 is met hulp van donaties een duofiets met trapondersteuning aangeschaft. Bewoners kunnen hierop met een medewerker, vrijwilliger of familielid rond De Meent of naar het centrum van Veenendaal fietsen. Ook hebben wij TV schermen met DVD mogelijkheid kunnen realiseren voor enkele afdelingen.

In 2016 zijn er met behulp van giften en donaties weer een aantal zaken gerealiseerd. Waaronder spelmateriaal voor afdeling Eem en Grift, "All in one" PC voor het Welzijnspalet en de verplaatsbare Qwiek-Up projector.

In 2017 kon er door giften en donaties een virtuele fiets, een zgn PraxTour, aangeschaft worden voor de fysiotherapie. Terwijl de cliënt fietst wordt er een routefilm getoond, zodat het lijkt of men buiten fietst. Ook kon er voor de activiteiten van de bewoners een accu handboormachine, een schuurmachine, twee branders en twee schildersezels aangeschaft worden (zie foto). Bij de entree kregen we kerstverlichting in de vorm van een boom.

Voor nadere informatie over doel stelling, activiteiten en dergelijke zie het financieel jaarverslag.

Kamer van koophandel
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder nummer 41183876

Belastingdienst
Fiscaal nummer 8061.87.864. ANBI beschikking afgegeven met ingang van 1 januari 2008.

Bankrelatie
Rabobank
IBAN: NL90 RABO 0309 3619 90
BIC: RABONL 2U

Correspondentie adres
Stichting “Vrienden van de Meent”
p/a De Meent
Grote Beer 10
3902 HK Veenendaal