Over De Meent

Over De Meent

Vertrouwd wonen in een eigen dorp. Dat omschrijft De Meent in Veenendaal. Wij bieden een compleet aanbod aan zorg en voorzieningen.

Rond het centrale plein van De Meent liggen verschillende welzijnsvoorzieningen. Rondom het plein liggen kleinschalig opgezette wooneenheden, waar de dementerende bewoners een gezamenlijke huishouding voeren (met ondersteuning).

Uitgangspunten zijn herkenbaarheid, toegankelijkheid, overzichtelijkheid, licht en transparantie en een warm gevoel van welkom. Op de Plataan wonen 3 groepen somatische bewoners met ieder hun eigen zit/slaapkamer, eigen zorgteam en eigen gemeenschappelijke huiskamer.

Specialistisch kenniscentrum

De Meent ontwikkelt zich als specialistisch en kenniscentrum voor langdurige zorg, gebouwd op het principe van kleinschalig wonen. Het expertisecentrum heeft een eigen plek in De Meent, zodat het herkenbaar is als behandelcentrum voor externe bezoekers. Door de eigen gecentreerde plek in het gebouw is het voor de cliënten ook duidelijk dat hier het gezondheidscentrum van De Meent is: hier ga je naar de dokter of de fysiotherapie.

 

Tuin en dierenkampje

In een halve cirkel rondom het gebouw De Meent bevinden zich een grootschalig dierenkamp en verschillende belevingsgerichte tuinen. De meeste afdelingen hebben toegang naar buiten en de bewoners kunnen beschermd genieten van het buiten zijn.

 

Dromenboom

Op het plein van De Meent staat een dromenboom. Een bijzondere boom die wensen kan vervullen voor de bewoners van De Meent. Omdat boven deze boom een lichtkoepel de boom van veel licht voorziet, kan deze uitgroeien tot een welige, gezonde en vruchtdragende boom. Geen gewone vruchten, maar droomvervullende vruchten!

Droomt u wel eens weg? Zittend op een bankje onder een boom? Dagdromen van wat is geweest of van wat misschien gaat komen? Van een wens die u al jaren heeft, maar misschien niet durft uit te spreken of nog niet kunt realiseren? De Meent wil graag uw droom doen uitkomen. Hang uw droom daarom in de boom!

Elke 4e dinsdag van de maand wordt er een droomvrucht uit de boom geplukt om de daarop vermelde droom te laten uitkomen.