Kleinschalig wonen

Kleinschalig wonen in De Meent

Kleinschalig wonen

Kleinschalig wonen gaat uit van het principe dat een kleine groep mensen (met bijvoorbeeld dementie of somatische aandoeningen) samen leeft en woont in een beschermde en huiselijke omgeving. In deze omgeving leiden zij een zo normaal mogelijk dagelijks leven zoals zij dat gewend waren. Het wonen staat centraal. De bewoners ontvangen intensieve zorg en ondersteuning van mantelzorgers, vrijwilligers en zorgmedewerkers. Zoals in een thuissituatie gewoon is, worden (behandel)afspraken en bezoeken in overleg met en door de bewoner gepland. Elke bewoner heeft een eigen zit-slaapkamer met persoonlijke inrichting, daarnaast kan de bewoner gebruik maken van de gezamenlijke huiskamer en keuken.

Het wonen, het leven en het zorgen binnen kleinschalig wonen gaat uit van drie belangrijke waarden:
Samen
Samen wonen en leven in een kleinschalige woongroep betekent dat de bewoners met mantelzorgers, vrijwilligers en zorgmedewerkers het huishouden doen, de maaltijden voorbereiden en koken, de was opruimen, de planten water geven, et cetera.
Naast de gezamenlijke momenten van de maaltijden en het koffie drinken, zijn er natuurlijk ook mogelijkheden om (eigen) activiteiten te doen, eventueel samen met mantelzorgers, vrijwilligers of zorgmedewerkers. Voorbeelden van deze activiteiten zijn: de krant lezen, een spelletje doen, met elkaar praten, televisie kijken, et cetera.
De individuele behoeften en wensen van de bewoner staan (zoveel mogelijk) centraal. De mantelzorgers, vrijwilligers en zorgmedewerkers bekijken met de bewoner hoe zij dit kunnen realiseren.

Toegewijd
De mantelzorgers, vrijwilligers en zorgmedewerkers zijn toegewijd en werken vanuit een liefdevolle (christelijke) benadering waarbij de bewoner centraal staat en gerespecteerd wordt om wie hij/zij is. Wij spannen ons ervoor in om te weten wie de bewoner was toe hij/zij nog zelfstandig woonde. De wensen, dromen en verlangens van de bewoner zijn voor de mantelzorgers, vrijwilligers en zorgmedewerkers het uitgangspunt bij de dagelijkse ondersteuning en zorg. Zij leveren hiermee een belangrijke bijdrage aan het welzijn van de bewoner. Hierdoor kan de bewoner, zoveel als nog mogelijk is, leven zoals hij/zij gewend was. De regie ligt bij de bewoner, die een eigen invulling aan de dag geeft en waar de mantelzorgers en vrijwilligers intensief betrokken zijn. Het netwerk van de bewoner heeft een belangrijke leidende rol en de medewerkers ondersteunen.

Vertrouwd
Het samen wonen en leven in een kleine groep zorgen voor een groot gevoel van vertrouwdheid. De bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en zorgmedewerkers (her)kennen elkaar. 24 uur per dag is professionele zorg in de directe nabijheid aanwezig. De inrichting van de gezamenlijke ruimten (huiskamer, keuken, gang) is herkenbaar huiselijk.
De bewoners hebben een eigen zit-/slaapkamer, die ze zelf inrichten met eigen en persoonlijke spullen. Dit draagt bij aan het gevoel van herkenning, geborgenheid, privacy en geeft uiting aan de persoonlijke levenssfeer van de bewoner.
Het streven is dat wonen in de kleinschalige woongroep permanent is en dat de bewoner in deze vertrouwde omgeving blijft tot aan het einde van zijn/haar leven.

Uw kamer
Uw kamer beschikt over een vaste kledingkast, een hoog-laagbed en een wastafel. Gordijnen en basisverlichting zijn aanwezig. Er is een kabelaansluiting aanwezig. Het telefoonabonnement kunt u via Charim regelen, vanwege de eigen telefooncentrale van De
Meent. U krijgt daardoor ook een nieuw telefoonnummer. Voor het inschakelen van technische hulp bij het aansluiten betaalt u een vergoeding. De telefonische gesprekskosten zijn voor uw eigen rekening. Uw kamer wordt wekelijks schoongemaakt. De buitenramen worden vier keer per jaar gewassen.

De inrichting
De kamer wordt schoon opgeleverd. Uw kamer beschikt over een vaste kledingkast, een hoog-laagbed en een wastafel. Gordijnen en basisverlichting zijn aanwezig. U mag de kamer verder naar uw eigen smaak stofferen en inrichten. Kunt u zelf niet voor de stoffering en inrichting zorgen, dan regelen wij voor u een eenvoudige, functionele inrichting. Zondagrust vinden wij belangrijk. Daarom vragen wij u op zondag niet te verhuizen. Het is niet toegestaan boor- en timmerwerkzaamheden te verrichten. Charim Services helpt u graag met verhuizen of inrichten.