Informele zorg

Informele zorg

Informele zorg

Vrijwilligers
In de locatie werken, naast deskundige zorgverleners, veel vrijwilligers. Zij ondersteunen de medewerkers met hand- en spandiensten. U kunt hierbij denken aan koffie schenken en begeleiding bij creatieve of individuele activiteiten. De teamleider is het aanspreekpunt.
Kent u iemand die graag vrijwilligerswerk wil doen, verwijs hem/haar door naar de coördinator vrijwilligers.

Mantelzorgers/familieleden
Een mantelzorger/familielid verricht op basis van een individuele relatie bepaalde taken.
Dit kunnen zorggerelateerde zaken zijn maar ook activiteiten gericht op het welzijn. In het persoonlijk zorgleefplan wordt beschreven welke mantelzorgers bij de zorgverlening worden betrokken. Regelmatig worden er ontmoetings- en gespreksmomenten – met vaak een actueel of thematisch onderwerp – voor familieleden georganiseerd. Voor deze avonden ontvangen de contactpersonen van de cliënten een persoonlijke uitnodiging.