Identiteit

Identiteit, ethische en levensbeschouwelijke vraagstukken

Lokale Participantenraad
De participantenraad is ingesteld met het doel een bijdrage te leveren aan het borgen van de identiteit en het onderhouden van een structureel overleg tussen de denominaties (participerende kerken) en de directie van locatie De Meent. Deze samenwerking heeft een informeel en praktisch karakter (de couleur locale van de locatie t.a.v. de protestants christelijke identiteit tastbaar en zichtbaar maken, vrijwilligerswerk, samen werken op pastoraal/diaconaal gebied en vervulling van een maatschappelijke rol in de wijk).

Ethische en levensbeschouwelijke vraagstukken
De zorg- en dienstverlening van Zorggroep Charim is gebaseerd op een christelijke mens- en zorgvisie. Zorggroep Charim stelt in situaties waarin lijden en pijn een rol spelen alles in het werk om dit draagbaar te maken. Onze zorg is hierbij gericht op alle aspecten van ‘het mens zijn’ en omvat pijn- en symptoombestrijding, psychosociale ondersteuning en aandacht voor levensbeschouwelijke vragen. Actieve levensbeëindiging (euthanasie) hoort hierbij niet tot de mogelijkheden.

Reanimatie
Woont u in De Meent, dan noteren wij uw wens om wel of niet te reanimeren in uw zorgdossier. Uitgangspunt voor de afspraak is uw persoonlijke keuze. Is de keuze nog niet bekend, bijvoorbeeld omdat u nog maar pas bij ons woont, dan is het ons beleid om na een hartstilstand altijd te starten met reanimeren.  We adviseren u om ervoor te zorgen dat uw keuze via een wilsverklaring bij uw naasten en uw specialist ouderen geneeskunde bekend is. Informatie over een wilsverklaring is te vinden op de website van de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV): www.npv.nl