Geestelijke / pastorale zorg

Geestelijke verzorging in De Meent

Aan De Meent is een geestelijk verzorger verbonden. Graag staat hij voor de bewoners klaar om met hen in gesprek te gaan, te luisteren, en waar mogelijk te helpen en te bemoedigen. De geestelijk verzorger is er niet alleen voor bewoners met een christelijke achtergrond, maar voor iedereen. Immers: wie heeft er niet zo nu en dan een luisterend oor en een bemoedigend woord nodig? Gesprekken mogen ook gaan over het leven, over levensvragen- en twijfels, over zingeving. Want ook dat heeft grote waarde!

Pastorale zorg
De geestelijk verzorger verleent ook pastorale zorg. Bewoners mogen altijd een beroep op hem doen voor een pastoraal gesprek of pastorale ondersteuning. Verder leidt hij de wekelijkse Bijbelkring en gaat hij regelmatig voor in de zondagse kerkdienst. De geestelijk verzorger wordt bijgestaan door een groot pastoraal vrijwilligersteam. Ze leiden bijvoorbeeld zanguurtjes op diverse afdelingen, en begeleiden de bewoners bij activiteiten. 

Kerkdienst
Tijd: elke zondag om 14.30 uur in de kerkzaal

Iedere zondag wordt er in de kerkzaal van De Meent een kerkdienst gehouden. De geestelijk verzorger leidt gewoonlijk eens per maand de dienst, alsook op de hoogtijdagen Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Pinksteren en oudjaarsdag. Op de overige zondagen zijn er voorgangers uit de (protestantse) kerken die bij De Meent betrokken zijn. Zo behouden de lokale kerken de band met De Meent, en andersom is het ook voor de bewoners fijn om het contact met hun eigen vertrouwde kerk(genootschap) te behouden. Vier keer per jaar wordt het Heilig Avondmaal bediend. De kerkdiensten duren drie kwartier en zijn voor iedereen toegankelijk. Dus ook familieleden en mensen van buiten De Meent zijn van harte welkom!

Samen zingen op zondagavond
Tijd: elke tweede zondag van de maand om 19.30 uur (juli en augustus uitgezonderd)

Van september tot juni wordt er elke tweede zondag van de maand een samenzangavond gehouden in de kerkzaal. Prachtige Psalmen, gezangen en geestelijke liederen staan er op het programma, begeleid op orgel, piano en soms ook op de trompet. Deze zangavonden zijn ook voor iedereen toegankelijk en staan bekend als de Veenendaalse variant van ‘Nederland Zingt’.

Naastengesprekskring (voorheen: Partnergespreksgroep)
Tijd: elke laatste donderdag van de maand om 14.00 uur in de kerkzaal

Wanneer uw partner, uw vader of moeder of uw familielid in een verpleeghuis wordt opgenomen, betekent dat een hele verandering. Voor de persoon die het betreft, maar ook voor u zelf. U moet uw leven opnieuw vorm geven. U moet de zorg voor uw geliefde, soms na jaren, uit handen geven en toevertrouwen aan het verzorgend en verplegend personeel. Binnen De Meent bieden wij de naasten van onze bewoners graag de gelegenheid om met elkaar in contact te komen. Gewoon, om in vertrouwelijkheid te kunnen praten met mensen die uit eigen ervaring begrijpen wat u doormaakt. En om elkaar bij te staan. Eenmaal per maand is er op donderdagmiddag een bijeenkomst voor naasten en mantelzorgers van bewoners. De data vindt u op het informatiebord in het restaurant. De bijeenkomsten worden geleid door een mantelzorgondersteuner en een geestelijk verzorger. Voor meer informatie: Janny Beumer

Meer weten? Neem gerust contact op met de geestelijk verzorger van De Meent, drs. Ramon Pol (telefoonnummer 0318-584444).

 

 

 

 

 

Downloads