Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging in De Meent

Pastorale zorg
De Meent draagt een christelijke visie uit. Het geestelijk team bestaat uit twee geestelijke verzorgers en vrijwilligers. Zij staan altijd klaar voor een pastoraal gesprek, leiden regelmatig Bijbelstudies of organiseren zanguurtjes. Bekijk de folder over de geestelijke verzorging.

Kerkdiensten
Iedere zondag om 14.30 uur is er een kerkdienst in de Kerkzaal. In deze dienst gaat bij toerbeurt één van de geestelijk verzorgers of een predikant van de deelnemende kerken voor. Vier keer per jaar wordt een avondmaalsviering gehouden. Ook belijdenis- en doopsbediening is mogelijk. Na afloop is het mogelijk om elkaar te ontmoeten met een kop koffie of thee. Er zijn vrijwilligers die u kunnen ophalen en weer terugbrengen naar uw kamer. Wilt u een kerkdienst volgen via een kerktelefoonaansluiting, dan kunt u dit regelen bij uw eigen kerkelijke gemeente. De kosten hiervoor zijn voor uw eigen rekening.

Partnergespreksgroep
Wanneer uw partner in een verpleeghuis wordt opgenomen, betekent dat een hele verandering. Voor uw partner en ook voor u zelf. U moet uw leven opnieuw vorm geven. U moet de zorg voor uw partner, soms na jaren, uit handen geven en toevertrouwen aan het verzorgend en verplegend personeel. Binnen De Meent bieden wij de partners van onze bewoners graag de gelegenheid om met elkaar in contact te komen. Gewoon, om in vertrouwelijkheid te kunnen praten met mensen die uit eigen ervaring begrijpen wat u doormaakt. En om elkaar bij te staan. Eenmaal per maand is er op woensdagmiddag een bijeenkomst van partners van bewoners. De data vindt u op het informatiebord in het restaurant en op het hiernaast bijgevoegde document. Een geestelijk verzorger leidt deze bijeenkomst.