Naar hoofdinhoud

Cliëntenraad

Binnen De Meent en D’n Aok worden uw belangen als bewoner behartigd door de cliëntenraad. Het gaat in de raad over een aantal onderwerpen die te maken hebben met uw verblijf in ons verpleeghuis:
• maaltijdvoorziening
• veiligheid, gezondheid en hygiëne
• kwaliteit van de zorg en dienstverlening
• recreatiemogelijkheden en ontspanning
• huisregels
• geestelijke verzorging
• lokale nieuw- en verbouwplannen

Gezamenlijk belang
Samen met het locatiemanagement zet de cliëntenraad zich in voor een prettige woonomgeving en goede zorg. De cliëntenraad denkt mee en geeft advies namens de bewoners bij vraagstukken rond de verschillende thema’s.           
De cliëntenraad vergadert acht keer per jaar met de locatiemanager. Vanuit uw lokale cliëntenraad wordt één lid afgevaardigd naar de centrale cliëntenraad van Zorggroep Charim.

Ook meepraten?
Heeft u interesse om lid te worden van de cliëntenraad van De Meent en D’n Aok? Neem voor meer informatie contact op met Manuele van Nieuwamerongen, ambtelijk secretaris van de cliëntenraad, via mailadres clientenraad-demeent@zorggroepcharim.nl of via telefoonnummer 06-30945353.

Meer weten?
Wilt u weten wat er besproken wordt tijdens de vergaderingen? Vraag dan naar de mogelijkheden om een vergadering bij te wonen. Op www.zorggroepcharim.nl/centralecliëntenraad vindt u de nieuwsbulletins van de centrale cliëntenraad.
 

 

Naam: de heer Albert van Laar
Functie: voorzitter
Lid sinds: januari 2017                                                                                                                                                    

 

Naam: de heer Ruud Munnix
Functie: lid
Lid sinds: september 2013
Vertegenwoordigt: locatie D'n Aok

Naam:  dhr. Gert van Asselt
Functie:  lid
Lid sinds:  septmber  2019
Vertegenwoordigt: De Meent, Zonnestaete

Naam: mevrouw Manuele van Nieuwamerongen
Functie: ambtelijk secretaris CR
Lid sinds: januari 2005

Naam: mevrouw Elly Willemsen
Functie: lid
Lid sinds: februari 2016
Vertegenwoordigt:
De Meent, afdeling Eem & Grift

Naam:  mevrouw Greet Hijnekamp
Functie:  lid
Lid sinds:  mei 2017
Vertegenwoordigt: De Meent, afdeling Kastanjehof

Naam: de heer Robin Klumpenaar
Functie: Vice voorzitter + secretaris
Lid sinds: juni 2013
Vertegenwoordigt: De Meent, afdeling Plataan

 

 

Naam:  Vacature
Functie: lid
Lid sinds:
Vertegenwoordigt: De Meent, afdeling Oranjehof

Naam: de heer Nico Baars
Functie: lid
Lid sinds: februari 2012
Vertegenwoordigt: De Meent, afdeling Plataan