Cliëntenraad

Cliëntenraad

De Meent kent samen met D’n Aok een eigen cliëntenraad. De cliëntenraad is er voor u en behartigt uw belangen voor onder meer:
• maaltijdvoorziening
• veiligheid, gezondheid en hygiëne
• kwaliteit van de zorg en dienstverlening
• recreatiemogelijkheden en ontspanning
• huisregels
• geestelijke verzorging
• lokale nieuw- en verbouwplannen
Voor de eerste zes onderwerpen hebben de cliëntenraden verzwaard adviesrecht.
Dit betekent dat het locatiemanagement niet zomaar een besluit mag nemen dat afwijkt van het advies van de cliëntenraad. De raad vergadert gemiddeld één keer per maand met de wijk/locatiemanager. Vanuit elke lokale cliëntenraad is één lid afgevaardigd naar de centrale cliëntenraad, die de belangen van alle cliënten van Zorggroep Charim behartigt.

Naam: de heer Albert van Laar
Functie: voorzitter
Lid sinds: januari 2017                                                                                                                                                    

 

Naam: mevrouw Ria Meun
Functie: lid
Lid sinds: augustus 2017
Vertegenwoordigt:
De Meent, afdeling Eem & Grift

Naam: de heer Ruud Munnix
Functie: lid
Lid sinds: september 2013
Vertegenwoordigt: locatie D'n Aok

Naam: mevrouw Manuele van Nieuwamerongen
Functie: ambtelijk secretaris CR
Lid sinds: januari 2005

Naam: mevrouw Elly Willemsen
Functie: lid
Lid sinds: februari 2016
Vertegenwoordigt:
De Meent, afdeling Eem & Grift

Naam:  mevrouw Greet Hijnekamp
Functie:  lid
Lid sinds:  mei 2017
Vertegenwoordigt: De Meent, afdeling Kastanjehof

Naam: de heer Robin Klumpenaar
Functie: Vice voorzitter + secretaris
Lid sinds: juni 2013
Vertegenwoordigt: De Meent, afdeling Plataan

 

 

Naam: de heer Cees van de Haar
Functie: lid
Lid sinds: november 2014
Vertegenwoordigt: De Meent, afdeling Oranjehof

Naam: de heer Nico Baars
Functie: lid
Lid sinds: februari 2012
Vertegenwoordigt: De Meent, afdeling Plataan